Posted:

Mart 2009'da, Google Görüntülü Reklam Ağı reklamverenlerinin ürünleri ve hizmetleriyle ilgilenme olasılığı en yüksek olan kullanıcılara ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeniden pazarlama ve ilgi alanı kategorisine dayalı pazarlama işlevlerini içeren ilgi alanına dayalı reklamcılığın bir beta sürümünü duyurmuştuk.

Elde edilen ilk sonuçlar ilgi alanına dayalı reklamcılığın, kullanıcılar için daha iyi reklamlar ve ürün teklifleri, reklamverenler için daha etkin kampanyalar ve web sitesi yayıncıları için daha yüksek getiri sağlamaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Yeniden Pazarlama yakın zamanda tüm reklamverenlerin kullanımına sunulmuştu. İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama işlevini kullanan reklamverenlerin sayısı ise artmaya devam ediyor.Ürünü sürekli geliştirme ve kullanıcılara gördükleri reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabalarımızın bir parçası olarak, yaş ve cinsiyet gibi demografik kategorilerle ilişkili reklamlar gösterebilmemizi sağlayan bazı yeni kategoriler ekliyoruz. Bu, günümüzde İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama ile tam olarak aynı şekilde işliyor: Google Görüntülü Reklam Ağı'nda ziyaret edilen siteleri ve sayfaları temel alarak kategorileri belirli tarayıcılarla ilişkilendiriyoruz. Google, demografik kategori bilgilerine ulaşmak için, ziyaret edilen Google Görüntülü Reklam Ağı sitelerinin türlerine bakar ve bu bilgileri site ziyaretiyle ilgili toplu anket verileriyle karşılaştırır. Örneğin, bir kullanıcı, ziyaretçilerinin çoğunluğu kadın olan siteleri sık sık ziyaret ediyorsa, tarayıcısının çerezini "kadın" demografik kategorisiyle ilişkilendirebiliriz. Ardından reklamverenler, spor veya bahçecilik gibi diğer kategorilerle alakalı reklamlar göstermeyi seçmelerini sağlayan yöntemle aynı şekilde, bu kullanıcılara, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki sitelerde gezinirken kadınlarla alakalı daha fazla reklam göstermeyi seçebilir.

İlgili alanı kategorilerinde olduğu gibi, kullanıcılar demografik kategorileri görüntüleyip düzenleyebilir veya Reklam Tercihleri Yöneticisi'ni kullanıp, kalıcı olarak bütün ilgi alanına dayalı reklamların kapsamı dışında kalmayı seçebilir. Belirli bir tarayıcıyla ilişkilendirilen ilgi alanları ve ulaşılan demografik bilgiler, kullanıcı verilerini değil, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki, yakın zamanda ziyaret edilmiş siteleri temel alır. Dolayısıyla bu kategoriler zaman içinde değişebilir. Ulaşılan ilgi alanı bilgilerine ve demografik bilgilere dayalı reklamlar sunan bir dizi şirketten biri olarak, kullanıcılara en üst düzeyde kontrol ve şeffaflık sağlama sözümüzü tutmaya devam ediyoruz.

İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama (yeni demografik kategoriler dahil), hala sınırlı olarak kullanıma sunulan bir beta sürüm olmakla birlikte, zaman içinde daha fazla reklamverenin kampanya yayınlarken bu işlevden yararlanması için çalışmalarımız sürmektedir.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:

Kısa bir süre önce başlattığımız Google Sertifikasyon Programı ile birlikte dünyanın her yerinden binlerce kullanıcımızın yeni sınavlara girip programa katılmış olmasından dolayı mutluyuz. Bu sertifikasyon programı Google Reklam Uzmanları Programı'nın yerini almaktadır. Geçişi gerçekleştirmeniz için zaman tanımak amacıyla, Ekim ayının sonunda bitecek altı aylık geçiş süresi boyunca iki programı birden yan yana yürüttük. Sertifikalı durumunuzu sürdürmek ve kimlik kartını pazarlama malzemelerinizde kullanmaya devam etmek için yeni programın şartlarını karşılamanız gerekmektedir.

İki program arasındaki fark nedir? Google Sertifikasyon Programı ile birlikte, Google uzmanları tarafından hazırlanmış güncel eğitim malzemeleri sunuyoruz. AdWords yönetimi ile ilgili Google Reklamcılığının Temelleri Sınavı, Arama Reklamcılığı İleri Düzey Sınavı, Görüntülü Reklamcılık İleri Düzey Sınavı, Raporlama ve Analiz İleri Düzey Sınavı olarak adlandırılan dört ayrıntılı sınav hazırladık. Sınavlar, bu alanlardaki uzmanlığın kanıtlamasına yönelik olarak tasarlanmış olup arama pazarlamacılığı ajanslarının çalışanları tarafından yaygın bir şekilde benimsenmektedir.

Ayrıca, reklamverenlere kampanyalarını yürütecek ajanslar bulmaları için yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir dizin olan Google İş Ortağı Arama'yı da kullanıma soktuk. Google İş Ortağı Arama dizinine dahil olmayı seçip şu anda dizinin bir parçası olan tüm Google Reklam Uzmanları, Ekim ayının sonunda artık dizinde yer almayacaktır.

Eski Google Reklam Uzmanları programı çerçevesinde kalifiye olmuş tüm kullanıcılara Google Sertifikasyon Programı'na geçiş yapmaları gerektiği bilgisini veriyoruz. Bir şirket, bunu yapmak için minimum bir AdWords harcama düzeyine ulaşmalı ve en az bir çalışanının Google Sertifikasyon Programı çerçevesinde bireysel kalifikasyon elde etmesini sağlamış olmalıdır.

Eski program çerçevesinde zaten kalifikasyon elde etmiş bir çalışanınız varsa, becerilerini Google Sertifikasyon Programı'yla güncellemesinin tam zamanıdır. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, reklamverenlerin Google İş Ortağı Arama dizinini kullanarak sizi bulabilmesi için şirket profilinizi güncellemeniz yeterlidir.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:
İşletmenizi uluslararası ticarete açmayla ilgili, üç gönderiden oluşan yazı dizisinin ilk bölümü ile karşınızdayız. "Şirketinizi uluslararası piyasalara açmak ne zaman akıllıca bir karardır" sorusuna hayali bir örnek üzerinden yanıt vermeye çalışacağız.

Katrina, ürünlerini Finlandiya ve İsveç'te çevrimiçi olarak başarıyla satan Finlandiyalı bir mobilya tasarımcısıdır. Katrina, reklamcılık ihtiyaçları için Google AdWords'ü kullanmaktadır. Kısa bir süre önce kriz nedeniyle satışlarında hızlı bir düşüş yaşamıştır. Katrina, yurt dışına daha fazla satış yaparak satışlarda yaşadığı kaybı telafi edip edemeyeceğini düşünmeye başlar. İskandinavya'daki bazı rakipleri uluslararası alanda şimdiden çok başarılı olmuştur, ancak Katrina geri dönüştürülmüş malzemeyle çalıştığı için ürünleri niş pazarlara yöneliktir. Katrina, Avrupa'nın başka hangi pazarlarında ürünlerine yüksek talep olduğunu öğrenmek ister. Bu konuda yardımcı olabilecek bir araç var mıdır?

Katrina, zamana ve bölgelere göre arama hacmi kalıplarını gösteren Google Arama Trendleri ile kısa bir inceleme yapmaya karar verir. Özel "ekolojik tasarım mobilya" sorgusuna göre, basit bir terim olan "tasarım mobilya" için daha iyi sonuçlar elde eder. Terimleri çevirir ve Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi birkaç büyük Avrupa ülkesini karşılaştırır. Mobilyalarını denizaşırı ülkelere gönderemediği için İngiltere ve İrlanda için arama yapmaz.

Ülkeleri karşılaştırdığında, "tasarım mobilya" arama terimi için, 2004'ten bugüne kadar en yüksek sorgu hacmine 61 ile Hollanda'nın sahip olduğu ortaya çıkar. Bunu, 57'lik bir ortalamayla Almanya izlemektedir. 61 ve 57 rakamları, 100'lük bir maksimum üzerinden ortalamaları ifade etmektedir. Grafik ayrıca, Ocak 2010'da ulaşılan maksimum arama sayısıyla birlikte Hollanda'da yükselen bir eğilim olduğunu da göstermektedir. Katrina bu aracın sağladığı verilerin, Almanya ve Hollanda'yla ilgili sahip olduğu piyasa bilgilerini doğrulamasından memnundur.Bu bilgileri aklında tutan Katrina, web sitesine ait Google Analytics verilerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye koyulur. Google Analytics'teki Ziyaretçiler bölümünde bulunan Harita Yerleşimi raporu, ürününüze ilgi duyan, farklı ülkelerden ziyaretçileri gösterir. Katrina'nın web sitesinin Fince ve İngilizce sürümleri olduğundan, sitesine Fince konuşmayan ziyaretçilerin kolayca erişebildiğini bilmektedir. Katrina, Hollanda ve Almanya'ya ait Harita Yerleşimi verilerini incelerken, geçtiğimiz ay sitesini 75 Alman ve 28 Hollandalı kullanıcının ziyaret ettiğini fark eder. Sitesiyle ilgilenen diğer uluslararası ziyaretçiler İrlanda, Hindistan ve İngiltere'dendir. Şu an için, Katrina'nın İngiltere gibi denizaşırı piyasalara açılmasının önünde bazı engeller vardır, ancak ürünlerinin Avrupa ana karası dışında ilgi gördüğünü öğrenmekten memnundur. Katrina, ziyaretçilerin ürünlerini araştırdıklarını mı yoksa siteyi, ana sayfasını ziyaret ettikten sonra terk mi ettiklerini görmek üzere Almanya için Hemen Çıkma Oranı'na da göz atar. Hollanda için hemen çıkma oranı %4 gibi çok düşük bir değerdir. Bu ayrıca, 75 ziyaretçiden 72'sinin siteyle, ana sayfasının ötesinde araştırma yapacak kadar ilgilendiği anlamına da gelmektedir.

Katrina ayrıca, Almanya için önerilen TBM tekliflerinin kendi ülkesi için olanlardan epey yüksek olduğunu da fark eder. AdWords'le reklam veren Almanya'daki mobilya şirketi sayısı, Finlandiya'dakinden daha fazla olabileceğinden bu normaldir. Katrina, hangi piyasaya ihracat yapacağına karar vermesine yardımcı olacak başlangıç araştırmasını artık yapmıştır. Sonraki adımları, bu ülkelere açılmanın pratik şartlarını araştırmak olacaktır.

İşletmenizle İhracat Yapma konulu bu üç bölümlük dizinin ikinci bölümü için bu sayfayı takip edin!

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:

Yapılan son araştırmalar (İngilizce), en popüler çevrimiçi markalardan üçünün sosyal medyayla ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Bu da, sosyal ağın günümüzde geçirdiği evrimi gösteriyor.

Bu, dünyanın artık sosyal ağlarda ve blog sitelerinde 110 milyar dakikadan fazla zaman geçirdiği anlamına geliyor. Bu süre, ziyaretçilerin çevrimiçi ortamda geçirdiği tüm zamanın nerdeyse dörtte birine (%23) eşittir. Ziyaretçilerin bu sitelerde geçirdiği ortalama süre yıllık %66 oranında bir artış kaydetmiştir. Herkesin bildiği Facebook, Orkut, YouTube, MySpace, Twitter ve LinkedIn gibi ağlar günümüzde bu popüler siteler arasında yer almaktadır.


21. Yüzyılın Bu Mektup Arkadaşlarının Gücü Nedir?

Birey, tek başına değerli olmakla birlikte, arkadaşlar, videolar, resimler, mesajlar ve bilgi paylaşımı gibi çeşitli potansiyel eylemlere eklenebilecek, geliştirebildiği bağlantıların sayısı oranında önemini artırmaktadır. Dolayısıyla bu siteler, iki çift arasındaki ilişkiden, çiftlerin kendi içindeki bağlantılara ve en sonunda eylemin yayılmasının yarattığı domino etkisiyle farklı türlerdeki katmanların art arda birbirine bağlanmasına uzanan bir basamak etkisine dayanarak işlev görmektedir.

Çevrimiçi Reklamcılık Faaliyetlerinizde Sosyal Ağlardan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Ülkelere göre değişen tercihleri ayırt etmek mümkün olsa bile bu eğilim temelde aynı şekilde yorumlanabilir. Örneğin, Orkut'un kaydettiği başarıya bağlı olarak Brezilya, sosyal ağları ziyaret eden internet kullanıcısı yüzdesi en yüksek ülke olarak kabul edilmekte (%86), İtalya ise İngilizce konuşulan ülkelerle karşılaştırıldığında Facebook'un en yüksek erişime ulaştığı yer olmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşunuzun erişimini ve görünürlüğünü artırmak için sosyal ağlardaki potansiyelden yararlanmak oldukça cazip bir fikirdir.

Nasıl?

Kullanıcıların bulunduğu ve zamanlarının çoğunu geçirdiği yerlerde reklamverenlerin mevcut olması gerekir. Sosyal ağlar, görüntülü reklam kampanyalarınızı daha fazla özelleştirmek için kullanabileceğiniz ek bir bilgi ve eğilim verileri kaynağı olarak düşünülmesi gerekir. Kulaktan kulağa bilgi dolaşımı internet yoluyla daha da hızlandığından, görüntülü reklam ağında mevcut olmak bir gereklilik olmuştur. Mevcut web sitelerinin geniş bir yelpazeye yayılan çeşitliliği, sunulan yüksek hedefleme kesinliğiyle birlikte, kullanıcılarınızın web'de nerede bulunduklarını saptamak için AdWords'ün yerleşim aracını kullanırken "sosyal" verilerle hareket edebilmenize olanak sağlar. Aslında, yönetilen yerleşimleri seçmek, Görüntülü Reklam Ağı'nda tam olarak ulaşmak istediğiniz sayfaları seçmenize olanak verir. Örneğin, bir metin reklam için belirli bir kategorideki veya belirli bir konuyla ilgili tüm web sitelerini hedeflemek ya da reklamınızla kampanyanızın başarısı açısından kritik öneme sahip özel bir web sayfasındaki belirli bir yerleşimi hedeflemek amacıyla bu aracı kullanabilirsiniz.

İstediğiniz kitleyi belirledikten sonra işin esası, bu kitleyi bilgi ararken, görüş ve öneri alışverişinde bulunurken web'de yakalamak ve kulaktan kulağa iletişim ortaya çıkmadan önce, bu iletişim sırasında ve sonrasında onunla etkileşime girmek için Görüntülü Reklam Ağı'nda olabildiğince çok mevcut olmaktır.

Sosyal ağların yarattığı iletişimi web sitenize doğru yönlendirmek için Görüntülü Reklam Ağı'ndaki varlığınızı geliştirin ve özelleştirin! Sonuçta, ne kadar katılım gösterirseniz, o kadar fayda elde edersiniz!

Veronica Diquattro, Google AdWords Ekibi

Posted:
AdWords Yardım Forumu’muzda, bilgilerini en aktif şekilde paylaşan üyelerimiz arasından seçilen en üst düzey katılımcılarımızı, blogumuzda size tanıtmak istiyoruz. İnternet reklamcılığıyla yakından ilgili olan en üst düzey katılımcılarımız, gönüllü olarak sayısız reklamverene tavsiyede bulunarak yardımcı olmaktadırlar. En üst düzey katılımcılarımız hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

AdWords Yardım Forumu’muzda AdWords ile ilgili tüm merak ettiğiniz konuları tartışabilir, deneyimli kullanıcılardan fikir alabilir ve kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. AdWords Yardım Forumu’na, mevcut Google hesabınız için kullandığınız giriş bilgileriyle kolaylıkla üye olabilirsiniz. AdWords ile ilgili sorularınız için AdWords Yardım Forumu’nu ziyaret edin!

Tuğçe Kobaza
Google AdWords Ekibi tarafından yayınlanmıştır

Posted:
AdWords Kampanya Denemeleri'nin (AKD) dünya çapında kullanıma sunulduğunu bildirmekten heyecan duyuyoruz. AKD, anahtar kelimelerinizde, tekliflerinizde, reklam gruplarınızda ve yerleşimlerinizde yaptığınız değişikliklerin etkisini test etmenizi ve doğru bir şekilde ölçmenizi kolaylaştıran ücretsiz bir araçtır.

AKD Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Geçtiğimiz üç ay boyunca, beta sürümümüzü kullanan reklamverenler, farklı stratejileri denemeyi ve daha sık optimizasyon yapmayı kolaylaştıran ve daha az riskli hale getiren AKD sayesinde, kampanyalarında yaptıkları değişikliklerin etkisinden daha emin olduklarını bildirdi.

AKD kullanılmaması halinde, optimizasyonları değerlendirmek için, normalde kampanyada değişiklik yapmadan önceki ve yaptıktan 2-4 hafta sonraki temel metrikleri karşılaştırırsınız. Bu temel metriklerdeki farkların, yaptığınız değişikliklerin sonucu olduğu kabul edilir. Ancak, talepteki dalgalanmalar, diğer pazarlama ve satış promosyonları, rakiplerin taktiklerindeki değişiklikler ve hatta hava koşullarındaki değişimler bile her şeyi daha karmaşık hale getirebilir.

AKD ile, deneme amaçlı kampanyalarınızla orijinal kampanyanız eşzamanlı bir ayırma testinde yan yana çalışır. Her bölüme ne kadar trafik ayrılacağını ve hangi değişiklikleri test etmek istediğinizi siz belirlersiniz. Bu ayırma yaklaşımı, istediğiniz zaman başlatabileceğiniz ve durdurabileceğiniz daha kısa testler çalıştırmanızı sağlar. Böylece sonuçlarınızız dönemden ve diğer faktörlerden etkilenmesi konusundaki endişeleriniz önemli ölçüde giderilir. Değişikliklerin etkisi konusunda daha isabetli tahminlerde bulunabilirsiniz ve yıl boyunca performansı test edip geliştirmek için daha fazla fırsatınız olur.

Arama ve Görüntülü Reklam Ağı Kampanyalarınız İçin Denemeler Oluşturabilirsiniz

Kısa bir süre içinde tüm reklamverenler, AdWords'te oturum açtıklarında Kampanya Ayarları'nın altında AKD'yi görecektir. AKD'yi kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için Yardım Merkezi'ne bakabilirsiniz.

Üçüncü Taraf İzleme Desteği

AdWords'le birlikte üçüncü taraf izleme kullanıyorsanız, hangi tıklamaların kampanyanın kontrol bölümünden ve hangilerinin deneme bölümünden geldiğini saptamak için, hedef URL'lerinizde ValueTrack parametresini kullanabilirsiniz. Ardından, bir denemenin izleme sisteminizde bulunan metrikler üzerindeki etkisini anlamak için bölümlere ayırma ve karşılaştırma yapabilirsiniz. Diğer ayrıntılar için Yardım Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:
AdWords ile ilgili haberlere, en güncel bilgilere, çeşitli ipuçlarına ulaşabileceğiniz Türkçe AdWords Resmi Blogu’na üye olarak, blogu sürekli takip etmek mi istiyorsunuz? O zaman yapmanız gereken çok basit; Inside AdWords Türkçe duyuru listemize üye olabilir, Google Reader ya da başka okuyucularla RSS üzerinden üye olabilir ya da Friend Connect ile blogumuza bağlanabilirsiniz.

Sayfanın sağ üst tarafındaki Google Gruplar seçeneği ile duyuru listemize üye olabilirsiniz. Böylece, Inside AdWords Blogu’nda yayınlanan yazıları e-posta olarak alabilirsiniz. İstediğiniz zaman üyelik ayarlarınızı değiştirerek, ne kadar sıklıkta e-posta almak istediğinizi karar verebilirsiniz.

Yine sayfanın sağ yukarısında bulunan RSS Feed’imize üye olursanız, bütün diğer sitelerle birlikte blogumuzu izleyebilirsiniz. Google Reader gibi yayın okuyuculardan blogumuza üye olarak yayınlanan yazıları görebilir ve tüm güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Ayrıca, Google Friend Connect kullanarak da blogumuza üye olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey mevcut hesabınızı (ör. Google, Yahoo) kullanarak blogda oturum açmaktır. Aboneliğinizi genel izleme ya da özel izleme seçeneklerinden birini kullanarak oluşturabilirsiniz. Genel izlemeyi seçmeniz durumunda; Türkçe Adwords Blog’u katıldığınız tüm sitelerdeki Blogger ve Friend Connect profillerinize eklenir. Özel olarak izlemeniz durumunda ise aboneliğiniz gizli tutulur ve Blogger Kumanda Paneli aracılığıyla bu blogdaki mesajları takip edebilirsiniz.

AdWords’le ilgili son haberler ve en son yeniliklerden okuyucularımızı her zaman haberdar etmeye çalışıyoruz. Keyifli okumalar.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:
Bildiğiniz gibi Türkiye’deki internet kullanıcıları geçtiğimiz Haziran ayında beklenmedik bir biçimde Google Maps, Google Analytics, Google Translate ve Google Docs hizmetlerine erişimde sorun yaşamaya başlamıştı. Bu hizmetlerde ara ara teknik aksaklıklar yaşanıyordu.

Google mühendisleri, bu hizmetlere sorunsuz olarak erişimin tekrar sağlanabilmesi adına çalışmalarını devam ettirerek kısa bir süre içerisinde Google Docs, Google Translate ve Google Analytics’e erişimi sağladılar. Bugün itibari ile de Google Maps ile ilgili yaşanan teknik problemler çözüme kavuşturuldu. Böylelikle; her ölçekten firma ve bireysel kullanıcılar, daha öncesinde olduğu gibi tüm bu hizmetlerden, herhangi bir problem yaşamadan faydalanmaya devam edebilecekler.

Durumu özetleyecek olursak:

YouTube’a Türkiye’de son iki yıldır erişim yasağı bulunuyor. Diğer Google servislerine erişimde yaşanan kesinti, YouTube’a erişimin engellenmesinin kapsamını genişletme çalışmaları sırasında sınırlama getirilen IP adreslerine yenilerinin eklenmesi sonucunda yaşandı.

Kontrolümüz dışında gelişen bu teknik problemin giderilmesi ve çözümün sağlanması yolunda, Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri ve ilgili tüm birimlerle yakın diyalog içerisinde bulunarak, Türk kullanıcılarımızın hizmetlerimize erişimini tekrar mümkün hale getirdik.

Türkiye’deki bütün kullanıcılarımızın, geçici bir süreliğine erişim problemi yaşadığı hizmetlerimizden yeniden faydalanabiliyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

William Echickson, Güney ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü tarafından yayınlanmıştır.

Posted:
Bugün, kampanyanızın başarısını doğrudan etkileyebilecek ve bu nedenle sizi çok yakından ilgilendiren başka bir can alıcı konudan söz edeceğiz. Reklamlarınızın yayınlanmadığı her dakika önemli bir işi kaybetme riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Öyleyse, bu nasıl önlenebilir?

1) Reklamlarınızın onaylanmasını sağlayacak gizli formülün ilk temel bileşeni akıllıca hareket etmektir. Olabilecekler karşısında önceden hazırlıklı olun. Özel fırsatlar veya dönemsel kampanyalar gibi, gerçekten belirlenmiş bir tarihte yayınlanması gereken bazı acil kampanyalarınız varsa, reklamlarınızı çok önceden gönderin, çünkü onay süreci uzun sürebilmektedir. Duraklatılmış kampanyalarda yer alan reklamların incelenmediğini her zaman akılda tutun. Her yeni reklamlar gönderdiğinizde veya mevcut reklamlarda her değişiklik yaptığınızda, reklamlarınız otomatik olarak yeni bir incelemeye gönderilir. Bir reklam üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız şu pratik bir çözüm olabilir: Mevcut reklamda değişiklik yapmak yerine, yeni bir reklam oluşturun ve bu yeni reklam onaylanana kadar eskisini yayında bırakın. Bu yöntemle reklamlarınız kesintisiz yayınlanmış olur. Yeni incelemeye gönderilen ve durumu "incelenmeyi bekliyor" olan bir reklam, Google arama sayfalarında yayınlanabilir. Ancak, biz inceleyip onaylayana kadar arama ağı iş ortaklarımızda veya Görüntülü Reklam Ağı yerleşimlerinde yayınlanmaz.

2) İkinci bileşen reklamcılık politikalarının bir karışımıdır. Nicelik ve nitelik bakımından doğru ölçüleri kullandığınızdan emin olun. Reklamınızın yayınlanacağından emin olabilmek için reklamın türüne göre belirli yönergelerden haberdar olmanız gerekir. Müşterilerinizin düşük kaliteli reklamlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramasını önlemek için, bir reklam oluştururken en sık yapılan hatalara göz atın.

Reklam Politikaları: Asla, yersiz bir şekilde büyük harf ve standart dışı dilbilgisi, yazım, boşluk, simge veya noktalama işaretleri kullanmayın.


Bağlantı Politikaları: Daima, hedef URL'nizin çalıştığından ve görünen alan adınızın URL'deki hedef alan adıyla eşleştiğinden emin olun.

İçerik Politikaları: Politikalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, Türkiye'ye özel politikaları inceleyin. Ürününüze Türkiye'de izin verilip verilmediğini veya ürününüz üzerinde bir sınırlama olup olmadığını önceden kontrol edin.


Bu yönergelerin, metin, resim, video ve mobil reklamlar için geçerli olduğunu göz önünde bulundurun. Ek olarak, metin reklamlar dışındaki reklamlar için uyulması gereken başka politikalar da vardır. Bununla alakalı olarak hesaba katılması gereken noktalara aşağıda değinilmiştir.

• Reklamlar, seçtiğiniz resim boyutunun tüm alanını kaplamalıdır.
• "Fare efektleri" kullanıcı tarafından başlatılmalıdır. Reklamlar, fare veya bilgisayar işlemlerini taklit edemez (ör: Fare simgesinin hareketini taklit etmek). Bu, kullanıcı tarafından başlatılmamış bir fare efekti olarak kabul edilir.
• Resim reklamlar ve bunlarla ilişkili web sitesi içeriği Aile için Güvenli olmalıdır.
• Animasyon uzunluğu: Animasyonlu reklamların uzunluğu maksimum 30 saniye (saniyede 15-20 karelik bir hızda) ile sınırlıdır. Bu süreden sonra reklamlar statik bir resim olarek görülmelidir.

• Video reklamınızın ses içeriği, kullanıcı reklamınızı tıkladığında çalınmalıdır.
• 50 KB veya daha küçük olmalıdır.
• .JPEG, .PNG veya .GIF biçiminde olmalıdır.
• Video reklamınızın açılış resminde animasyon kullanılamaz.
• Video reklamların süresi en fazla 4 dakika olmalıdır. Video reklamınızın video içeriği, kullanıcı resmi, URL'yi veya oynat düğmesini tıkladığında oynatılmalıdır.

• Reklam başlıkları 18 karakterle sınırlıdır.
• Açıklama satırı 18 karakterle sınırlıdır.
• Görünen URL 20 karakterle sınırlıdır.
• Reklamınızda yer alan işletme adı, işletmenizin adını doğru şekilde yansıtmalıdır. İşletme adınız kısaltılmışsa, bu kısaltma da reklamı yapılan işletmenin adını doğru şekilde yansıtmalıdır. İşletme adı alanı, reklam metni için ek bir satır olarak kullanılamaz.

3) Son ve diğerlerinden kesinlikle daha az önemli olmayan bileşen, en son politika güncellemelerinden her zaman haberdar olmaktır. En güncel bilgilere ulaşmanızı kolaylaştırmak amacıyla, içinde politikalarla alakalı tüm güncellemeleri bulabileceğiniz ve yeni gelişmeleri hiçbir zaman kaçırmadığınızdan emin olabilmenizi sağlayacak bir yeni politika bölümü Yardım Merkezinde artık kullanımınıza sunulmuştur.

Size gizli formülün tüm bileşenlerini verdiğimize göre, yaratıcılığınızı kullanarak ve özel katkılarınızı yaparak kendi tarifinizi ortaya çıkarıp kampanyanızın başarılı olmasını sağlamak artık sizin elinizdedir!

Posted:
Google AdWords Ekibi

Posted:
Kısa süre önce, AdWords raporlarına eklenen AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri adlı tümüyle yeni bir bölümü duyurmuştuk ve bugün size bu son derece yararlı raporlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler vermek istiyoruz.

AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri Raporları Nedir?

Arama Ağı Dönüşüm Hunileri, sitenizde dönüşüm sağlayan AdWords reklamı tıklama ve gösterim davranışını gösterir. Dönüşüme örnek olarak, tamamlanmış bir satış, form gönderme, sitenizde kalınan süre vb. gösterilebilir. Bu dönüşümler, AdWords Dönüşüm İzleme ile tanımladığınız tamamlanmış işlemleri veya Google Analytics hesabınızdan AdWords'e aktarılan hedefleri temel alır.

Artık, yalnızca bir satıştan/olası satıştan önceki son tıklamaya ilişkin olanların değil, AdWords hesabınızdaki tüm anahtar kelimelerin, reklamların ve kampanyaların gerçek değerini görebilirsiniz.

Arama Ağı Dönüşüm Hunileri Verileri Neden Yararlıdır?

Dönüşüm raporlamadaki standart yaklaşım, geleneksel olarak bir müşterinin reklamınıza yaptığı son tıklamaya odaklanmaktaydı. Arama Ağı Dönüşüm Hunileri, bu son tıklamadan önce neler olduğuna ilişkin boşlukları doldurur!

Web sitenizde bir satış gerçekleşmeden veya bir form doldurulmadan önce, müşterileriniz Google'da büyük olasılıkla birçok arama yapmıştır. Diğer bir deyişle, tanımladığınız dönüşümü/işlemi tamamlamadan önce birçok farklı anahtar kelime kullanarak arama yapmış ve AdWords hesabınızdaki birden fazla reklamı tıklamışlardır.

AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri raporları, size bu tıklama ve gösterim davranışını, sitenizde bir dönüşüm gerçekleşmesi için geçmesi gereken süreyi ve tüm reklamlarınızın, kampanyalarınızın ve anahtar kelimelerinizin dönüşüm sürecinde birbirini nasıl desteklediğini gösterir.

İpucu:

• AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri raporlarından en iyi şekilde yararlanmak için, iyi bir AdWords hesap yapısına sahip olmak yardımcı olacaktır.

• Buna ek olarak, işle ilgili kararlar vermeden önce her zaman yeterli miktarda veriyi incelemiş olmanız gerekir. Örneğin, bir günlük veriler yerine bir aylık verileri incelemek, hesabınızda neler olduğuna ilişkin daha iyi bir fikir edinmenizi sağlayacaktır.

Raporları Yorumlama

Başlangıç olarak, bu raporlarda bulunan yeni metriklerden bazılarını açıklayalım:

Destek tıklamaları: Bir dönüşüm öncesinde Google AdWords arama ağı reklamınıza yapılan "son tıklamadan" önceki tüm tıklamalar.

Destek gösterimleri: Bir dönüşüm öncesinde gerçekleşen, tıklanmamış arama ağı reklamınıza ilişkin tüm gösterimler.

Yol uzunluğu (tıklamalar): Hesabınızda, bir dönüşüm öncesindeki AdWords arama ağı reklamı tıklamalarının ("son tıklama" dahil) toplam sayısı.

Desteklenen dönüşümler: Belirli bir kampanya, reklam grubu veya anahtar kelime tarafından desteklenmiş dönüşümlerin sayısı. Desteklenen dönüşümlere son tıklama dönüşümleri dahil değildir.

Son tıklama dönüşümleri: Hemen öncesinde belirli bir kampanya, reklam grubu veya anahtar kelimenin arama ağı reklamı tıklaması gerçekleşmiş dönüşümlerin sayısı.

Arama Ağı Dönüşüm Hunileri ile ilgili tüm yeni terimleri içeren eksiksiz bir sözlük için bu yardım merkezi makalesine bakın.

Şimdi bu yeni raporlardan bazılarına göz atalım...

Dönüşüm yolunuzla ilgili edinebileceğiniz kapsamlı bilgilere ilişkin genel bir fikir vermek amacıyla, aşağıda AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri'nde bulunan dokuz rapordan ikisini ana hatlarıyla açıkladık.

Destek Tıklamaları ve Gösterimleri Raporu


• AdWords hesabınızdaki her bir anahtar kelime, reklam grubu veya kampanya için kaç destek tıklaması ve gösterimi olduğunu görün

• Hangi kampanyaların dönüşümlere katkıda bulunduğunu belirleyin ve teklifleriniz ile bütçelerinizi buna göre ayarlayın

• Güçlü destek veren anahtar kelimelere ilişkin anahtar kelime varyasyonlarını dahil ettiğinizden emin olmak için anahtar kelime listelerinizi optimize edin


En İyi Yollar Raporu


• Bir dönüşümden önce tıklanan veya görülen anahtar kelimelerin, reklam gruplarının ve kampanyaların kombinasyonunu inceleyin
• Marka terimi içeren kampanyaların, daha genel terimler içeren kampanyalarla karşılaştırmasını görün
• Marka terimleriniz ve genel terimleriniz birlikte gruplandırılmışsa, daha ayrıntılı bilgi edinmek için bunları farklı kampanyalara ayırın

Bunlardan Sonra Yapabilecekleriniz:

1. Dönüşüm İzleme'yi kurduysanız veya Google Analytics hedeflerinizi AdWords'e aktardıysanız, Google AdWords hesabınıza giriş yapın ve "Raporlar" sekmesine gidip "Dönüşümler"i seçin. (Henüz dönüşümleri izlemiyor musunuz? Dönüşüm İzleme özelliğini nasıl kuracağınızı öğrenin)

2. Bir sonraki sayfanın sol tarafından "Arama Ağı Dönüşüm Hunileri"ni seçin

3. Sitenizdeki satışlara/olası satışlara katkıda bulunan reklamlar ve anahtar kelimelerle ilgili daha fazla bilgi için, sol taraftaki dokuz rapor türü arasında gezinin

4. Anahtar kelimeleri ve reklam metnini bu verilere dayanarak tekrar değerlendirin ve AdWords hesap ayarlarınızı buna göre düzenleyin veya reklamlar ile anahtar kelimeleri buna göre optimize edin

Bu ipuçlarını yararlı bulacağınızı umuyoruz. Arama Ağı Dönüşüm Hunilerini zaten kullanıyorsanız, lütfen düşüncelerinizi aşağıya yazarak deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Ve 31 Temmuz'a kadar Dönüşüm Şampiyonu Yarışmamıza katılmayı unutmayın. Google Zürih'e bir gezi, Google uzmanlarından oluşan bir ekipten web sitesi teftişi ve 750 TL tutarında ücretsiz Google AdWords reklamı kazanabilirsiniz!

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, AdWords Arama Ağı Dönüşüm Hunileri raporlarını kullanmaya ilişkin ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle blogumuzu sık sık kontrol edin.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi

Posted:
Artık AdWords Bilinen Sorunlar sayfasını ziyaret ederek yaşadığınız sorunun bilinen bir AdWords sorunu olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu sayfada, kısa süre önce bildirilen sorunların yanı sıra yakın zamanda çözülmüş sorunları ve ayrıca en sık sorulan hatalı soruları bulacaksınız.

AdWords Yardım Merkezi Ana Sayfası'nda AdWords Bilinen Sorunlar sayfası için bir bağlantı yer almaktadır.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi