Birçok reklamverenimiz, potansiyel müşterilere ulaşmak için Google İçerik Ağı'nda reklam vermektedir. Reklamverenlerimize İçerik Ağı'nın ne kadar etkili olduğunu açıklamak için bir araştırma yaptık.

Araştırmamızda, hem Google Arama Ağında hem de Google İçerik Ağında yayınlanan reklamların performans ölçümlerini inceledik. Araştırma sonucumuzu, yazdırılabilir bir broşür halinde istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir mikro sitede sizin için yayınladık. İçerik Ağı'nın ne kadar etkili olduğunu gösteren araştırma broşürümüzün adı ' Google İçerik Ağı'ndaki EBM Performans Eğilimleri'dir.

Google İçerik Ağı'ndaki EBM Performans Eğilimleri broşüründe açıklanan bulgularımız, İçerik Ağında yayınlanan reklamların, arama ağı dışında ek dönüşüm elde etmenin en etkili bir yolu olduğunu gösteriyor. İçerik Ağı reklamları, Arama Ağı ile birlikte kullandığında, reklamveren, Arama Ağı EBM'lerinin yaklaşık %2'si oranında İçerik Ağı EBM'sine sahip olmaktadır. Ayrıca İçerik Ağı, reklamverenin aldığı toplam dönüşümün yaklaşık %20'sini sağlamaktadır.

İçerik ve Arama Ağlarında benzer edinme başına maliyet (EBM) elde etmenin birincil nedeni, akıllı fiyatlandırma sistemimizdir. Akıllı fiyatlandırma, verilerimizin, bir İçerik Ağı sayfasında elde edilen tıklamanın dönüşümle sonuçlanmasının pek olası olmadığını gösterdiği durumlarda, reklamverenlerin tıklamalar için ödediği fiyatı otomatik olarak düşüren bir özelliktir. Bu, akıllı fiyatlandırma sistemimiz belirli bir İçerik Ağı sayfasının düşük bir dönüşüm orana sahip olacağını tahmin ettiğinde, reklamverenlerin ödeyeceği fiyatı otomatik olarak düşüreceğimiz anlamına gelir.

Broşürde de belirtildiği gibi, İçerik Ağı örneğindeki dönüşüm oranı Arama Ağı'ndakinden %27,9 daha düşüktür. Ancak, İçerik Ağındaki tıklama başı maliyetlerin (TBM) arama ağındakilerden %28,4 daha düşüktür. Diğer bir değişle, İçerik Ağında reklamlar vermek daha hesaplıdır.

Yaptığımız analizde, çok sayıda coğrafi bölgede reklam veren binlerce AdWords kampanyasını inceledik. Ayrıca, Dönüşüm Optimize Edici ve site hariç tutma gibi kampanya yönetim araçlarını kullanan reklamverenlerin dönüşüm oranlarının nasıl arttıdığını da tespit ettik. Sonuç olarak bulgularımız, İçerik Ağı'nda yayınlanan reklamların Arama Ağı'nda yayınlanan kampanyaları tamamladığını ve reklamverenlerin internet reklamlarından maksimum fayda sağladığını ve önemli fırsatları yakaladıklarını göstermektedir.

Broşürümüzü inceledikten sonra, aşağıdaki tavsiyeleri uygulamanızı öneririz:

  • Henüz yapmadıysanız, Arama Ağında yayınlanan reklam kampanyalarınızı İçerik Ağı reklam kampanyaları ile tamamlamayı göz önünde bulundurun.

Broşürün tamamını burada bulabilirsiniz. Google İçerik Ağı'nda reklam vererek hedeflediğiniz performansa ulaşma potansiyeli konusunda size yeterli bilgi verebildiğimizi umarız.