Mart 2009'da, Google Görüntülü Reklam Ağı reklamverenlerinin ürünleri ve hizmetleriyle ilgilenme olasılığı en yüksek olan kullanıcılara ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeniden pazarlama ve ilgi alanı kategorisine dayalı pazarlama işlevlerini içeren ilgi alanına dayalı reklamcılığın bir beta sürümünü duyurmuştuk.

Elde edilen ilk sonuçlar ilgi alanına dayalı reklamcılığın, kullanıcılar için daha iyi reklamlar ve ürün teklifleri, reklamverenler için daha etkin kampanyalar ve web sitesi yayıncıları için daha yüksek getiri sağlamaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Yeniden Pazarlama yakın zamanda tüm reklamverenlerin kullanımına sunulmuştu. İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama işlevini kullanan reklamverenlerin sayısı ise artmaya devam ediyor.Ürünü sürekli geliştirme ve kullanıcılara gördükleri reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabalarımızın bir parçası olarak, yaş ve cinsiyet gibi demografik kategorilerle ilişkili reklamlar gösterebilmemizi sağlayan bazı yeni kategoriler ekliyoruz. Bu, günümüzde İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama ile tam olarak aynı şekilde işliyor: Google Görüntülü Reklam Ağı'nda ziyaret edilen siteleri ve sayfaları temel alarak kategorileri belirli tarayıcılarla ilişkilendiriyoruz. Google, demografik kategori bilgilerine ulaşmak için, ziyaret edilen Google Görüntülü Reklam Ağı sitelerinin türlerine bakar ve bu bilgileri site ziyaretiyle ilgili toplu anket verileriyle karşılaştırır. Örneğin, bir kullanıcı, ziyaretçilerinin çoğunluğu kadın olan siteleri sık sık ziyaret ediyorsa, tarayıcısının çerezini "kadın" demografik kategorisiyle ilişkilendirebiliriz. Ardından reklamverenler, spor veya bahçecilik gibi diğer kategorilerle alakalı reklamlar göstermeyi seçmelerini sağlayan yöntemle aynı şekilde, bu kullanıcılara, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki sitelerde gezinirken kadınlarla alakalı daha fazla reklam göstermeyi seçebilir.

İlgili alanı kategorilerinde olduğu gibi, kullanıcılar demografik kategorileri görüntüleyip düzenleyebilir veya Reklam Tercihleri Yöneticisi'ni kullanıp, kalıcı olarak bütün ilgi alanına dayalı reklamların kapsamı dışında kalmayı seçebilir. Belirli bir tarayıcıyla ilişkilendirilen ilgi alanları ve ulaşılan demografik bilgiler, kullanıcı verilerini değil, Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki, yakın zamanda ziyaret edilmiş siteleri temel alır. Dolayısıyla bu kategoriler zaman içinde değişebilir. Ulaşılan ilgi alanı bilgilerine ve demografik bilgilere dayalı reklamlar sunan bir dizi şirketten biri olarak, kullanıcılara en üst düzeyde kontrol ve şeffaflık sağlama sözümüzü tutmaya devam ediyoruz.

İlgi Alanı Kategorisine Dayalı Pazarlama (yeni demografik kategoriler dahil), hala sınırlı olarak kullanıma sunulan bir beta sürüm olmakla birlikte, zaman içinde daha fazla reklamverenin kampanya yayınlarken bu işlevden yararlanması için çalışmalarımız sürmektedir.

Berna Akın, Google AdWords Ekibi