Bağlantısız bir saniyenin düşünülemediği dünyamızda, tüketiciler, istedikleri bilgilere istedikleri zamanda, özellikle de hareket halindeyken ulaşabilmeyi beklemektedir. Bunun mobil cihazlardaki İnternet'te gezinme deneyimleri için de geçerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların mobil cihazlardaki site deneyimleriyle ilgili beklenti ve tepkilerine daha yakından göz atmak istedik. Elimizdeki en ilginç istatistik, kullanıcıların %61'inin, bir mobil sitede istediklerini hemen bulamadıkları takdirde hızla başka bir siteye geçeceklerini söylemiş olmalarıdır. Sonuç: Mobil cihazlara uygun bir siteniz olmadığında, kullanıcıları rakiplerinize yönlendirirsiniz. Aslında, kullanıcıların %67'sinin, mobil cihazlara uygun bir siteden alışveriş yapma olasılığı daha yüksektir. Demek ki, bu site sizinki değilse, kaybınız büyük olacaktır.

Google tarafından yaptırılan What Users Want From Their Mobile Experience Today (Günümüz Kullanıcılarının Mobil Deneyimlerinden Beklentileri) araştırması (bağımsız pazar araştırması şirketleri Sterling Research ve Smith Geiger tarafından yürütülmüştür), bu ve başka bulguları ortaya koymuştur. Araştırma kapsamında, Temmuz 2012'de ABD'de, akıllı telefon üzerinde İnternet kullanan 1088 yetişkinle anket yapılmıştır.

Sorun da büyük fırsat da...
Kullanıcıların yaklaşık %75'i, mobil cihazlara uygun siteleri tercih ederken, tüketicilerin %97'si, mobil cihazlar için tasarlanmadıkları açık olan sitelerle karşılaştıklarını belirtmektedir. Buna göre, neredeyse tüm kullanıcılar, etkin bir şekilde kaliteli mobil deneyimlerin peşinde koşarken kötü mobil sitelere çatmıştır. Bu, mobil kullanıcılarla etkileşimde bulunmak isteyen şirketlerin önünde hem büyük bir sorun hem de büyük bir fırsat olduğunu göstermektedir.

Mobil cihazlara uygun bir siteye sahip olmamak, rakiplerinizin ekmeğine yağ sürmek demektir  
Harika bir mobil site deneyiminin önemi giderek artmaktadır ve kullanıcılar, işe yarayanını bulana kadar, mobil cihazlara uygun bir site aramaya devam edecektir. Yani, sitenizin iş görmemesi rakiplerinizin yararına olacaktır (ve bu durumun tersi de geçerlidir):

  • Kullanıcıların %79'u geri dönüp başka bir site arayacaklarını bildirmiştir.
  • %61'i, aradıklarını bir mobil sitede hemen bulamadıkları takdirde hızla başka bir siteye geçeceklerini söylemiştir.
  • %50'si, bir işletmeyi sevseler bile, web siteleri mobil cihazlara uygun olmadığı takdirde onlardan daha az yararlanacaklarını belirtmiştir.

Mobil cihazlara uygun siteler, kullanıcıları müşterilere dönüştürüyor
Mobil müşterilere giden en kestirme yol, mobil cihazlara uygun bir siteden geçmektedir. Siteniz harika bir mobil deneyim sunuyorsa, kullanıcıların satın alma işlemi gerçekleştirme olasılığı daha yüksektir.

  • Kullanıcıların %74'ü, mobil cihazlara uygun bir siteyi ziyaret ettiklerinde, gelecekte o siteye dönme olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylemektedir.
  • Mobil cihaz kullanıcılarının %67'si, mobil cihazlara uygun bir siteyi ziyaret ettiklerinde, o sitedeki ürün veya hizmeti satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmektedir.

Mobil cihazlara uygun olmayan siteler şirketlerin itibarını zedeleyebilir
Kötü bir mobil site deneyiminin, size bir satıştan daha fazlasını kaybettirebileceği ortadadır. Mobil cihazlara uygun olarak tasarlanmamış bir site, kullanıcıların sinirlerinin büsbütün bozulmasına neden olabilir. Elde ettiğimiz bulgulara göre:

  • Kullanıcıların %48'i, mobil cihazlara uygun olmayan bir siteye geldiklerinde sinirlerinin bozulduğunu ve canlarının sıkıldığını ifade etmektedir.
  • %36'sı, bu siteleri ziyaret etmekle zamanlarını boşa harcadıklarını düşündüklerini söylemiştir.

İş sitelerle sınırlı kalmamakta, bu olumsuz tepkiler, tüketicilerin bu sitelerin arkasındaki şirketlere ilişkin izlenimlerine dönüşmektedir. Tüketicilerin şirketiniz hakkında olumsuz izlenim edinmesi, itibarınızın ciddi risk altında olduğu anlamına gelir. Bu durumda, kaybedilecek satış miktarı daha da fazla olabilir:

  • Kullanıcıların %52'si, kötü bir mobil deneyimin bir şirketle etkileşimde bulunma olasılıklarını düşürdüğünü belirtmiştir.
  • %48'i, bir sitenin akıllı telefonlarında düzgün çalışmamasının, onlara şirketin, işlerini umursamadığını düşündürdüğünü söylemiştir.

Kazanımlar
Araştırma, mobil kullanıcıların etkin bir şekilde mobil cihazlara uygun olan siteleri aradığı ve bu tür sitelerle etkileşimde bulunmayı tercih ettiği yönündeki tahminimizi doğrulamasının yanında, bize, kullanıcıların şirketlere karşı tavırlarının, mobil site deneyimleri sayesinde ne kadar hızlı ve derinden değişebildiği gerçeğini de hatırlatmaktadır. Harika bir mobil siteye sahip olmanın esprisi artık yalnızca biraz daha fazla satış yapmak değildir: Bu girişim, güçlü markalar ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmanın kritik bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Araştırmamızla ilgili daha fazla bilgi

  • Mobil cihazlara uygun site oluşturmayla ilgili yardım almak için howtogomo.com adresini ziyaret edin.

Yazan: Masha Fisch, Google Mobil Reklam Pazarlamacılığı